Hợp Đồng Dịch Vụ

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG MÃ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

 

Hợp đồng số: …./…./HDDL

 

…, ngày …… tháng …… năm ……

           

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước CHXHCNVN số 33/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 01/04/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Chúng tôi gồm:                                                                                                                                                                                                            

 

BÊN A (Bên sử dụng Dịch vụ): ........................................................................................................................................................

Người đại diện: .....................................................................

Chức vụ: ..............................................................................

Số CMND (Hộ chiếu): ...............................................

Ngày cấp: ........................................

Nơi cấp: .........................................

Mã số thuế: ..........................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….....

Fax: ..............................................................

Di động: .............................................

Email: ......................................................................................................................................................................................

BÊN B (Bên cung cấp Dịch vụ): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG MÃ. ( YOUNG TRAVEL)

Người đại diện: Ông ………… …………….

Chức vụ: …………Giám Đốc…………..

Mã số thuế: ………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Ngõ 686  Kim Giang, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: Số 10 Ngõ 686 Kim Giang, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: ………………………………

Fax: ……………………………

Di động: ………………………….

Số tài khoản: …………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………

                 

Sau khi hai bên cùng bàn bạc và thoả thuận, chúng tôi cùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.1                Bên A lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch do bên B cung cấp theo hình thức tour du lịch.

1.2                Thông tin chi tiết về dịch vụ, báo giá và phương thức thanh toán được thể hiện trong phụ lục hợp đồng đính kèm.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

2.1                Trách nhiệm của Bên A

2.1.1           Trường hợp bên A có sự thay đổi về: Thời gian, ngày khởi hành và các nội dung khác trong lịch trình đã ghi trong phụ lục hợp đồng. Bên A phải chịu trách nhiệm và thanh toán các khoản chi phí  phát sinh do thay đổi thời gian, ngày khởi hành và nội dung khác trong chương trình theo phụ lục hợp đồng.

- Trường hợp Bên A có bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng khách trong đoàn làm ảnh hưởng đến giá dịch vụ Bên B đã cung cấp cho Bên A, Bên B sẽ áp dụng theo biểu giá mới căn cứ trên số khách thực tế của Bên A tại thời điểm đó. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B các chi phí phát sinh do sự thay đổi đó.

2.1.2           Tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, hỗ trợ cho hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn của bên B trong việc tác nghiệp tổ chức và thực hiện lịch trình của bên B.

2.1.3           Chỉ định và thông báo cho Bên B một người làm trưởng đoàn chịu trách nhiệm thông báo, giám sát, đôn đốc các thành viên trong đoàn tuân thủ lịch trình của đoàn và các quy định, luật lệ của chính quyền địa phương nơi đoàn đến.

2.1.4           Cung cấp thông tin, danh sách đoàn cho bên B trước khi khởi hành 08 ngày.

2.1.5           Thanh toán đúng thời hạn cho bên B. Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B theo thời hạn quy định trong hợp đồng, Bên B sẽ áp dụng tính theo mức phạt lãi suất quá hạn theo quy định của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đối với toàn bộ số tiền chậm thanh toán.

2.2                Trách nhiệm của Bên B

2.2.1           Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ du lịch cho Bên A theo đúng cam kết trong hợp đồng và bản phụ lục hợp đồng chi tiết kèm theo.

2.2.2           Hỗ trợ, giúp đỡ bên A (khi có sự đề nghị hợp lý của bên A) về các sự cố xảy ra đối với đoàn trong thời gian đi du lịch.

2.2.3           Cung cấp hoá đơn chứng từ hợp lệ cho Bên A dựa trên giá trị của Hợp đồng và Thanh lý Hợp đồng theo đúng qui định của Bộ tài chính.

ĐIỀU 3: CHẾ TÀI XỬ PHẠT KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

           3.1 Đối với bên A.

            Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng do lỗi của bên A thì bên A phải chịu nộp phạt 8% giá trị hợp đồng và mất toàn bộ số tiền đặt cọc cho bên B. Đồng thời bên A phải chịu chi phí thực tế đối với các phương tiện vận chuyển như máy bay, tàu hỏa, ôtô theo quy định hoãn hủy  của các hãng vận chuyển.

     Nếu bên A có sự thay đổi về số lượng (phát sinh giảm) so với số lượng khách trong hợp đồng: Bên A sẽ chịu chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn, visa và các dịch vụ khác theo điều khoản sau:

Ngay sau khi ký hợp đồng đăng ký tour, Bên A phải thanh toán 10% giá trị hợp đồng và chi phí phát sinh thực tế

T 28 ngày trước ngày khởi hành, Bên A phải thanh toán 20% giá tr ị hợp đng và mọi chi phí phát sinh thực tế.

Từ 15-27 ngày trước ngày khởi hành , Bên A phải thanh toán 30% giá trị hợp đồng và mọi chi phí phát sinh thực tế.

Từ 10-14 ngày trước ngày khởi hành , Bên A phải thanh toán 50% giá trị hợp đồng  và mọi chi phí phát sinh thực tế.

Từ 05-09 ngày trước ngày khởi hành , Bên A phải thanh toán 75% giá trị hợp đồng và mọi chi phí phát sinh thực tế.

Từ 02-04 ngày trước ngày khởi hành , Bên A phải thanh toán 90% giá trị hợp đồng và mọi chi phí phát sinh thực tế.

24 giờ trước ngày khởi hành , Bên A phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng và mọi chi phí phát sinh thực tế.

Trường hợp khách không được cấp Visa do lỗi của khách( ví dụ: hồ sơ đen, không chứng minh được đầy đủ hồ sơ theo quy định ĐSQ...) hoặc khách không được nhập cảnh vì lí do nhân thân, Bên A vẫn phải chịu các chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn, phí xin Visa...

3.2  Đối với Bên B.

3.1.1           Huỷ bỏ hợp đồng tổ chức chuyến đi (do chủ quan của bên B) sẽ bị phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và trả tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật cho bên A trong thời gian 5 ngày kể từ khi có quyết định hủy hợp đồng này.