Phiếu đăng ký du lịch

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DU LỊCH

Mã tour :

                                                                                           Hà Nội, ngày  Tháng  năm 2017

Chúng tôi gồm:

Bên A:  

Đại diện là:

Chức vụ:

 

Điện thoại:

Mail:

Bên B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG MÃ.

Địa chỉ: Số 10 Ngõ 686 Kin Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: ..............................

Mobile: ………………………..

Đại diện là: ……………………..

Chức vụ: …………………………

Sau khi đã xem chương trình du lịch và giá cả của YOUNGTRAVEL, bên A đồng ý:

- Đăng ký tour : ………………………………………………………………………………..

- Thời gian : …. Ngày …Đêm ( Từ ngày… /…/201….  Đến ngày  …./…./ 201….)

- Giá cho 01 khách (chưa bao gồm VAT): ………….. vnđ

- Số lượng:  người lớn                        

- Tổng giá trị : …………………..vnđ  (Bằng chữ:……………………………….  ngàn đồng)

Đặt cọc trước: ………………. ( Bằng chữ:  …………………..đồng )

 Trong ngày …/…….. thanh toán nốt chi phí còn lại vào ngày …./……………………..

Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………

- STK: ………………………………..

………………………………………..

- STk: ……………………………………

…………………………………………….

Tên khách:                

1/…………………………………………….

2/ …………………………………………………….

Bên A Có thể hoãn huỷ chuyến đi trong thời hạn sau:

Trong trường hợp bên A đơn phương hủy dịch vụ ngay sau khi ký hợp đồng đăng ký tour, áp dụng mức phạt 10% giá tour. Bên A chịu các chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn,...tính từ thời gian đặt dịch vụ.

Trong trường hợp bên A đơn phương hủy dịch vụ trước ngày đi 28 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 20 % giá trị tour.

Trong trường hợp bên A đơn phương huỷ dịch vụ trước ngày đi 15-27 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 30 % giá trị tour.

Trong trường hợp bên A đơn phương huỷ dịch vụ trước ngày đi 10-14 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước ), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 50 % giá trị tour.

Trong trường hợp bên A đơn phương huỷ dịch vụ trước ngày đi 05-09 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chPịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 75 % giá trị tour.

Trong trường hợp bên A đơn phương hủy dịch vụ trước ngày đi 02-04 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 90% giá trị tour.

Trong trường hợp bên A đơn phương hủy dịch vụ trước ngày đi 24 giờ (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 100% giá trị tour.

Trường hợp khách không được cấp Visa do lỗi của khách( ví dụ: hồ sơ đen, không chứng minh được đầy đủ hồ sơ theo quy định ĐSQ...) hoặc khách không được nhập cảnh vì lí do nhân thân, Bên A vẫn phải chịu các chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn, phí xin Visa....

Bên B  Nếu không tổ chức cho đoàn đi đúng thời gian dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh hàng không huỷ chuyến bay……Bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh do hai bên thoả thuận.

- Do tính chất đoàn khách lẻ nên bên B có trách nhiệm gom khách đủ (16 người trở lên) sẽ khởi hành theo đúng lịch. Nếu số lượng có từ 10 -14 khách, đoàn khởi hành không có hướng dẫn viên đi từ Việt Nạm. Nếu số lượng dưới 10 khách, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A trước 03 ngày khởi hành và thỏa thuận với bên A ngày khởi hành mới.

Phiếu đăng ký được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

 

 

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY