Thanh lý hợp đồng dịch vụ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:  …/201… /HDDL………

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH 11 của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực 14/06/2005.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày 26 tháng 02 năm 2017 tại  Hà Nôi, chúng tôi gồm có:

Bên A (bên đặt dịch vụ): …………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………..                                           Fax: ………………..

MST:   …………………………

Người đại diện: …………………….                         Chức vụ: ………………………

 

Bên B (bên cung cấp dịch vụ): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG MÃ.

Tên viết tắt    :

Địa chỉ             :  Số 10 Ngõ 686 Kim Giang, Thanh Xuân, TP. Hà Nội                       

Điện thoại       : ……………………..                                    Fax: ……………………………..                    

Số tài khoản    : ……………………. mở tại: …………………………………………..

Mã số thuế      : ………………………..

Đại diện          : Ông : …………………                    Chức vụ: ………………………….  

Sau khi bên B thực hiện cung cấp dịch vụ cho chương trình tham quan làm việc tại …………….đúng như hợp đồng số …/201… /HDDL………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thanh lý với các điều khoản như sau:

Điều 1: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

            Dịch vụ:                Chương trình tham quan làm việc tại ….           

            Thời gian:               …/0… – …/0…/201..

            Số lượng người theo hợp đồng: … người

            Tổng giá trị hợp đồng ban đầu là … người x ………. = ……………………… vnd

(Bằng chữ: …………………………………….. )

 

Điều 2: CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH THỰC TẾ & THANH TOÁN

  1. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện là ….người x ………. = ……………………. vnd

(Bằng chữ: ……………………………………… )

  1. Đã thanh toán: ……………. vnd  (Bằng chữ : ……………………………………..).

Số tiền còn lại phải thanh toán : ……….. vnd (Bằng chữ : ……………………………………).

 Hình thức Thanh toán: Bên A Chuyển khoản cho bên B

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Hợp đồng Thanh lý này.

- Trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên tự giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia làm căn cứ để xác định hợp đồng đã phát sinh tranh chấp để các bên đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của toà án có hiệu lực bắt buộc đối với các bên theo quy định của pháp luật.

- Sau khi ký Hợp đồng Thanh lý, Hợp đồng số …/201… /HDDL………… đã được thanh lý xong, quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và sẽ chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

- Hợp đồng Thanh lý được lập thành 02 bản thống nhất về nội dung đã thỏa thuận, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B